top of page

עדכוני עתירות לבג"ץ

civil-right.png

עיריית כפר קאסם

עיריית כפר קאסם הגישה עתירה לבג"צ ב-9.7.23.

עיריית ראש העין

עיריית ראש העין הגישה עתירה לבג"צ ראש העין הגישה עתירה לבג"ץ  ב-6.7.23, בדרישה לבטל את התוכנית ולמנוע את הקמת התחנה בצומת קסם שאושרה ע"י הממשלה על אף חוות דעת והתנגדויות רבות של משרדי ממשלה ובהם המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ועוד.

בטיעונים לעתירה נכתב כי "תכנית תחנת הכוח נולדה ואושרה בחטא תוך הפרת כללי המשפט המנהלי, כללי הצדק הטבעי ותוך חריגה מסמכות. טענות העירייה בעניין החשש מזיהום מי התהום ואיסור הקמת התחנה באיזור זה נדחו ללא נימוק. 'תסקיר ההשפעה על הסביבה' שהכין היזם לתוכנית לקה בכשל חמור והתעלם מתרחיש של פיצוץ גז וכי התוכנית מסכנת את בריאות הציבור". 

עיריית ראש העין תמשיך לפעול בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותה במטרה למנוע את הקמת תחנת הכוח במיקום הזה. לידיעה המלאה

מועצה מקומית דרום השרון

בחמש השנים האחרונות נאבקה המועצה האזורית דרום השרון יחד עם 18 רשויות מקומיות בשרון ובשומרון נגד הקמת תחנות הכוח "השלום" (של ריינדיר) ו"קסם" (של קסם אנרגיה). 

ב-28.5.23 החליטה הממשלה לא לאשר את הקמת תחנת הכוח ׳השלום׳, עם זאת אישרה הממשלה את הקמת תחנת הכוח ׳קסם׳ המבוססת על גז וסולר.

את העתירה הגישה המועצה בשם ישובי המועצה ולעתירה הצטרפו גם כעותרים המושבים נווה ירק וחגור הסמוכים לאתר בו מתוכננת לקום התחנה.

בעתירה שהגישה המועצה נכתב כי: 

"לא היה מקום להפקיד את התוכנית מלכתחילה, ובוודאי שלא לאשרה במסגרת החלטת הממשלה. הקמת תחנת כוח נוספת שמייצרת חשמל באמצעות גז וסולר היא מסוכנת, לא אחראית ועומדת בניגוד מוחלט למדיניות הממשלה ביחס לאנרגיות מתחדשות״. לא עוצרים! נאבקים בהקמת תחנות הכוח ושומרים על הירוק של כולנו. לידיעה המלאה

עיריית פתח תקווה

בכתב העתירה מציינת העירייה כי בתוכנית נפלו מספר פגמים. כך למשל, "התכנית נוגדת את מדיניות הממשלה לפיה יש להעדיף ייצור חשמל שמקורו באנרגיה מתחדשת, התכנית עומדת בסתירה למדיניות הממשלה לפיה יש להעדיף הרחבת תחנות כוח קיימות במקום הקמת תחנות חדשות", וגולת הכותרת מבחינת הרשות המקומית- "התכנית מצויה בשטח חקלאי ובמיקום היוצר חשש גבוה מאוד לזיהום מאגרי מים תת-קרקעיים וסיכון ממשי של איכות מי השתייה".

החלטת הממשלה והתהליכים שקדמו לה "לא נתנו משקל ראוי לחשש מקרינה עקב קווי המתח היוצאים מהתחנה מערבה והוספת קווי חלוקה חדשים...לפגיעה בערכי טבע ונוי שבשטחים הפתוחים והירוקים הסמוכים לנחל ירקון...חשש ממשי לפגיעה באיכות האוויר עקב גובה הארובות (65 מ') והשפעתן על אזורי מגורים המאופיינים בבניינים רבי קומות (שכונת "אם המושבות") המצויה במרחק אווירי של 6 ק"מ..." וכן "חשש לקיומם של מפגעים בטחוניים כתוצאה מחבלה מכוונת".

לטענת העירייה, פגמים אלו יוצרים סיכונים מובהקים לציבור ולסביבה ולכן "דין החלטת הממשלה להתבטל". לכתבה המלאה

bottom of page